บริษัท เอส.ซี. แกลซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทผู้ออกแบบ ตัด ประกอบและติดตั้งระบบ Curtain Wall ดังนี้

1.Stick type curtain wall system; with pressure equalized andwater drainage

2.Unitized curtain wall;

   •Pressure equalized system

   •Weep tube system

3.Cable net and spider glass wall

4.Skylight5.Metal cladding and aluminium composite cladding

        บุคลากรทุกคนมีประสบการณ์ที่ดี และได้ทำงานในหลายโครงการที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท เอส. ซี. แกลซิ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2540 โครงการแรกที่ทำคือ งานประกอบ และติดตั้ง Unitized Curtain Wall

จำนวน 72,000 ตารางเมตร ที่อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ (EMPIRE TOWER) ถนนสาธร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นตึกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

โรงงานของ บริษัท เอส. ซี. แกลซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ 55/26 หมู่11 ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เนื้อที่ทั้งหมด 4 ไร่ หรือ 6,042 ตารางเมตร